International

OPPS : Section Polonaise

OPPS : la section polonaise de l'OUPS est sur les fonts baptismaux.

OPPS : LA SECTION POLONAISE DE L'OUPS EST NEE


C'est le docteur Elisabeth Pellenq-Zemek qui en assure la coordination. Voici le texte inaugural qu'elle destine aux praticiens de la Santé et aux citoyens polonais.


OUPS czyli Uniwersalna Izba Pracowników Służby Zdrowia została utworzona w maju 2023 roku. Sądzi ona sama lekarzy zobowiązanych stawić się przed Izbami Lekarskimi z powodu ich postawy zawodowej (wzorowo) szanującej pacjenta i jego zdrowie w okresie covidowym. Dnia 13 września OUPS zaadresowała oficjalne powiadomienie drogą listową do Izb Lekarskich, powierzając dziennikarzom jego kopię. W liście tym pisze się o utracie zaufania w stosunku do Izb Lekarskich, o oficjalnie narzuconej narracji, o cenzurze wobec lekarzy oraz wzywa się Izby Lekarskie do szybkiej zmiany ich postawy. W liście tym poruszona jest kwestia przemysłu farmaceutycznego.

OUPS uprzedza, że jeśli nie dojdzie do zmiany postawy Izb, to będzie zmuszona wejść na drogę sądową w celu ustanowienia odpowiedzialności karnej i cywilnej poszczególnych członków Izb, wsensie zbiorowym jak i indywidualnym. Każdy pracownik służby zdrowia może wstąpić do OUPS, składki członkowskie nie istnieją, za pośrednictwem poniższego linku :

https://docs.google.com/forms/d/1-RShr-

HdGBP43HX5jdxlcKMMCR15mJ90AcFIzwNqE3A/viewform?edit_requested=true

Oto misje ustanowione przez OUPS dla siebie : wydawanie opinii dotyczących okólników administracyjnych, wydawanie opinii dotyczących decyzji dyscyplinarnych poszczególnych Izb, ocena reakcji, lub braku reakcji Izb, wydawanie poglądu na temat dekretów i zarządzeń niezgodnych z podstawami deontologii, nadzór nad podjętymi krokami sądowymi dotyczącymi sfery zdrowia (w zakresie obrony jak i podejmowania akcji sądowych), pomoc lekarzom i pracownikom służby zdrowia oskarżonym przez Izby Lekarskie kiedy zarzuty im stawiane nie są uzasadnione. OUPS posiada dział komunikacji prasowej i z mediami.

W niedziele 24 września, w Auderghem, w Belgii, odbędzie się publiczne walne zebranie OUPS.

Zarejestruj się w OPPS, polskim oddziale OUPS... TUTAJ

...

Inscrivez-vous à notre Newsletter !

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form